Privacyverklaring Chambre d'hotes L'espace.

Privacyverklaring

Chambre d’hôtes L’espace is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Chambre d’hôtes L’espace
6 Rue de la Brasserie
70500 Bousseraucourt
Haute Saône / Frankrijk
Mobiele 0645004308
info@chambredhoteslespace.eu

Birgit Ritten is de verantwoordelijke met betrekking tot de Gegevensbescherming van chambre d’hôtes L’espace. Zij is te bereiken via info@chambredhoteslespace.eu.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Chambre d’hotes L’espace kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van chambre d’hotes L’espace en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het reserveringsformulier op de website of middels e-mail aan chambre d’hotes L’espace verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- uw voor- en achternaam
- uw adresgegevens
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres
- uw geboortedatum en geboorteplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons e- mailadres. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens
Chambre d’hôtes L’espace verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw reservering en betaling
- Mogelijkheid om u te bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Het verplicht laten in vullen van het Registratieformulier voor gasten (l'article R. 611-42) in opdracht van de overheid.

Hoe lang bewaren wij de gegevens
Chambre d’hotes L’espace bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard met als doel reserveringen terugkijken of administratieve zaken zoals belastingen. De verplichte Registratieformulieren voor Gasten worden 6 maanden bewaard. Deze kunnen door de politie opgevraagd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden en tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chambre d’hôtes L’espace gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door chambre d’hôtes L’espace en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar maken via ons e-mailadres.